Forvaltning af rådyr

Forvaltningen af rådyr på foreningens jagtarealer.

Ud fra de diskussioner foreningen har haft angående afskydning af rådyr har bestyrelsen taget følgende beslutning vedrørende afskydning af rådyr.

Der vil blive efterstræbt at skyde 25% bukke, 25% råer og 50% lam. Desuden vil afskydningen total på vore arealer blive vurderet.

Hvis det viser sig under jagterne, at antallet af rådyr er anderledes end det forventede kan afskydningen evt. blive ændret af bestyrelsen.

Det er foreningens jagtpolitik at afskydning af råvildt i bukkesæsonen har focus på bukkens alder. Derfor er det dyrer at skyde en spidsbuk i forhold til en anden buk

Team members

Ole Kirkegaard

(ansvarlig for SMS-beskeder) Præsteengen 3, 8653 Them mobil: 40 62…

Hans Skovgaard

Telefon: 21277811, mail: hans@hestehospitalet.dk

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/