Pürschjagt på hjortevildt

Pürschjagt på hjortevildt 2021-22

 

På jagtforeningens revirer kan der i perioden 1. september 2021 til 30. januar 2022 gennemføres pürschjagt på kronvildt, sika hjort og då vildt.

Der må skydes spidskronhjort, kronhjort fra ulige 10-ender og op, dåspidshjort, dåfuldskuffel eller sikahjort fra 6-ender og op, samt kronhind, kronkalv, då eller dåkalv. Alle i henhold til jagtloven.

Der må max nedlægges ét stk. hjort samt én kronhind, én kronkalv, én då eller én dåkalv pr. tilladelse.

Jagterne bliver lejet ud på ugebasis gældende fra mandag morgen til søndag aften. Der kan ikke lejes hjortevildtjagt i den uge, hvor foreningen afholder drivjagten.

Er der skudt til hjortevildt, og er dyret ikke leveret, SKAL der eftersøges med schweisshunde. Anskydning SKAL rapporteres til Jagtforeningen, Lars P. Larsen efter kl. 16.30 tlf. 26 85 89 40

Husk at medbringe Hjortejagt tilladelsen og kvittering for betaling ved indskydning, hvor Hjortejagt tilladelsen bliver endelig underskrevet af instruktørerne.

Betaling, pris 700 kr.: Udover kontant betaling kan der betales via netbank:

Konto nr. 1551 reg. nr. 4850104315. Eller MobilePay til 960870

Husk altid at angive navn og anledning.

Der er ingen trofæafgift, men skytten skal betale følgende til foreningens konto:

Kalv 1.000 kr.

Hind 1.500 kr.

Spids hjort 2.000 kr.

Større hjort 3.000 kr.

Ønsker du at leje en hjortejagt, så kontakt Lars P. Larsen efter kl. 16.30 tlf. 26 85 89 40 eller lpl.tebstrup@gmail.com.

Bemærk venligst, at tilmelding er først gyldig, når der er betalt og tilladelsen er afhentet / modtaget via mail.

Fremvisning af jagt areal for hjortejagt. Samtidig med indskydning, datoen vil blive annonceret på hjemmesidens forside.

I henhold til jagtloven for vores jagtområde om afskydning af hjortevildtet.

Lars P. Larsen skal kontaktes efter endt hjortejagt for indberetning af set vildt under hjortejagten.

Lars P. Larsen kan kontaktes efter 16.30 på tlf. 26 85 89 40 eller lpl.tebstrup@gmail.com

Team members

Navn på formand

Telefon: 12345678, mail: en@mail.dk

© 2021 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/