Medlems- og trofæaften

Tirsdag d. 11. januar 2022 kl. 19.00 i Medborgerhuset, Toftebjerg, Røllikevej 3, 8653 Them.

Det er denne aften, vi skal nyde alle de bukketrofæer, foreningens medlemmer har skudt. Tag såvel store som små med, så vi kan se “årets høst”.

Foreningen har syv pokaler, der skal uddeles:

1. Opsats fra en buk skudt i Gl. Them Kommune (1. og 2.).

3. Opsats fra en buk skudt uden for Gl. Them Kommune, men i Danmark.

4. Opsats fra en buk skudt i udlandet.

5. Sjoveste buk.

6. Bedste trofæ (alle arter)

7. Bedste danske hjort

Vi stemmer ved simpelt flertal om, hvem der skal have pokalerne.

Der er også tradition for at tage trofæer med fra de andre dyr, vi har skudt, så glem ikke dem, så vi kan se nogle flotte trofæer. Hvis du ønsker det, hører vi gerne jagtoplevelsen, hvordan du skød dit trofæ, og har du video- eller film optagelser, du vil delagtiggøre andre af foreningens medlemmer i, så kontakt formanden.

Aftenen indledes med et Foredrag: Har du forslag til foredrag så kontakt formanden.

Senere på aftenen giver foreningen snitter og kaffe.

Mød op og mød dine jagtkammerater under festlige former.

Tilmelding senest fredag d. 7. januar 2022 til

Hans: mobil 21 27 78 11 eller Hans@hestehospitalet.dk


Uddelte pokaler 2020

Ved medlemsaftenen i januar 2020 blev følgende pokaler uddelt:

For flotteste buk skudt i tidligere Them kommune: Lars Holmgaard

For flotteste buk skudt i Danmark uden for tidligere Them kommune: Michael Dalsgaard

For flotteste buk skudt i udlandet: Leif Birk

For sjoveste buk: Leif Birk

For flotteste danske hjort: Simon Carlsson

For flotteste trofæ: Lars Holmgaard

 medlemsaften_14._januar_2020x.jpg

© 2021 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/