Generalforsamling

Der afholdes ordinær generalforsamling

torsdag d. 25. februar 2021 kl. 19.00      

i Medborgerhuset Toftebjerg, Røllikevej 3, 8653 Them.

 

Dagsorden ved generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent

2. Valg af 3 stemmetællere

3. Aflæggelser af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling

4. Fremlæggelse af det bilagskontrollerede årsregnskab til godkendelse

5. Fastlæggelse af kontingent

6. Indkomne forslag (skal indsendes til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen)

7. Valg af formand og kasserer

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer

9. Valg af suppleanter

10. Valg af 2 bilagskontrollanter og 2 suppleanter

11. Eventuelt

Øl og vand kan købes.

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved en kop kaffe med snitter.

Efter generalforsamlingen vil der blive bukkelodtrækning og hjortevildtlodtrækning. Husk at medbringe gyldig jagttegn og våbentilladelse.

Bukkejagterne og hjortevildtjagterne skal betales denne aften, med MobilePay eller med kontanter.

Blandt deltagerne ved generalforsamlingen vil der være lodtrækning om en gratis drivjagt, en bukkejagt og en hjortevildtjagt.


Vinderne i 2020 blev:

Bukkejagt:         Lars Larsen 

Hjortevildtjagt:  Allan Louring

Drivjagt:             Bøjle Løhde

 

© 2021 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/