Generalforsamling

Ny Dato

Der afholdes ordinær generalforsamling

torsdag d. 27. maj 2021 kl. 19.00   

i Medborgerhuset Toftebjerg, Røllikevej 3, 8653 Them.

Kære medlemmer!

Hermed indkaldelse til den ordinære generalforsamling torsdag den 27. maj kl. 19.00 på Toftebjerg Medborgerhus, Them.

Grundet Covid-19 reglerne må der højst være 50 medlemmer samlet, hvorfor der skal ske tilmelding på mail: hans@hestehospitalet.dk senest den 20. maj.

Hvis der er tilmeldt mere end 50 medlemmer, vil resterende medlemmer blive tilbudt online tilkobling.

Det kan blive nødvendigt at holde hele generalforsamlingen virtuelt (online), hvorfor der skal tilmeldes på hans@hestehospitalet.dk

 

Dagsorden ved generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent

2. Valg af 3 stemmetællere

3. Aflæggelser af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling

4. Fremlæggelse af det bilagskontrollerede årsregnskab til godkendelse

5. Fastlæggelse af kontingent

6. Indkomne forslag (skal indsendes til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen)

7. Valg af formand og kasserer

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer

9. Valg af suppleanter

10. Valg af 2 bilagskontrollanter og 2 suppleanter

11. Eventuelt

Øl og vand kan købes.

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved en kop kaffe med snitter.

I 2021 bliver der lodtrækning om 3 gratis fælles jagter, blandt deltagerne til generalforsamlingen.


Vinderne i 2020 blev:

Bukkejagt:         Lars Larsen 

Hjortevildtjagt:  Allan Louring

Drivjagt:             Bøjle Løhde

 

© 2021 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/