Info om jagttegn

For at få Jagttegn i Danmark skal man bestå den obligatoriske Jagtprøve. Den bliver afholdt af Skov- og naturstyrelsens Vildtkonsulenter ved for de forskellige skovdistrikter overalt i Danmark.

Man kan gå op til Jagtprøven, hvis man har bevis på at have deltaget i et Obligatorisk Våbenkursus, som er inkluderet i Jagttegnsundervisningen. Beviset skal være underskrevet af en autoriseret Våbenkursuslærer, som oftest er din Jagttegnslærer også Våbenkursuslærer.

Man skal være fyldt 16 år for at få Jagttegn. Er man under 16, kan man tilmelde sig jagtprøven, såfremt man fylder 16 år i kalenderåret.

Hvis du kender nogle, som har lyst til at tage et jagttegn kontakt  Allan Louring – tlf. 20 73 18 80 eller mail a.jagttegn@gmail.com

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/