Bukkejagt

Bukkelodtrækning

Bukkelodtrækningen vil i 2024 blive foretaget lørdag d. 13. april kl. 9.00 i Klubhuset ved skydebanen, Faurholtvej 

Fremvisning af jagtarealerne sker samme dag efter lodtrækningen, der kommer kun denne en fremvisning så det gælder både bukke og hjortejagt...

For at kunne deltage i lodtrækningen skal man selvfølgelig medbringe gyldigt jagttegn og våbentilladelse. Er der uorden i papirerne, eller har man glemt dem, vil der blive trukket en ny jæger. Betaling for de trukkede jagter skal betales denne dag KUN med MobilePay til 960870. Husk altid at angive navn og hvad betalingen vedrører.

Der vil også i år være mulighed for at sende kopi af gyldig våbentilladelse/ jagttegn og kvittering for indbetaling på nedenstående konto nr. til formanden senest 3 dage før lodtrækningen, hvis man er forhindret i at møde op, og man vil deltage på lige fod med de fremmødte. 

Det vil blive krævet, at man skyder sit våben ind på vores riffelbane, på en af de fælles indskydningsdage. Dette er et krav, for at man kan komme på jagt i kommuneskovene. Husk at medbringe kvittering for betaling ved indskydning af riffel.

I tilfælde af indskydning på anden godkendt skydebane kan der dispenseres fra dette mod forevisning af bevis.

Det er også muligt at leje bukkejagt samtidig med indskydning, husk at medbringe dokumentation for betaling, jagttegn og riffeltilladelse.

Bukkene kan KUN betales via mobilepay:                                                             MobilPay: 960870
Husk at angive navn og anledning.

Prisen pr. jagt er 500 kr.

Skyder man en spidsbuk koster det herudover 800 kr. Skyder man en anden buk koster det herudover 600 kr.

Vinderne af lodtrækningen vil få tilladelse til at gå på bukkejagt på et af foreningens revirer tre dage fra morgen til aften. Vedr. bukkejagter på terrænet Hjøllund ved flugtskydningsbanen må man tidligst starte om eftermiddagen kl. 17.00 og afslutte senest om morgenen kl. 9.00. Hvis man her ønsker også at gå på jagt midt på dagen, skal man henvende sig til jagtudvalget eller formanden for at sikre sig, at der ikke er skydning på riffelbanen. Bukkejagten starter den første fredag efter 16. maj. Af hensyn til fuld retfærdighed trækkes der lod om bukkejagterne enkeltvis. Hvis man ønsker at gå sammen med en jagtkammeret på de to af vore tre revirer, hvor der kan være to jægere samtidig, må man selv prøve at bytte sig hertil.

Ole Kirkegaard skal kontaktes efter endt bukkejagt for indberetning af set vildt under bukkejagten.

Bestyrelsen

08-03-2024

Team members

Ole Kirkegaard

(ansvarlig for SMS-beskeder) Præsteengen 3, 8653 Them mobil: 40 62…

Hans Skovgaard

Telefon: 21277811, mail: hans@hestehospitalet.dk

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/