Velkommen til Bryrup-Them Jagtforening

Bryrup-Them Jagtforening ønsker alle medlemmer

og jeres familie

en rigtig glædelig Jul og et godt Nytår

 

005.gif

Bryrup-Them Jagtforenings næste arrangementer:


Drivjagt i kommuneskovene

Søndag d. 7. januar kl. 9.30 

Tilmelding til jagterne – efter først til mølle princippet – skal ske senest 7 dage før jagten, til Lars Kirkegård på tlf. 25 39 79 99

Læs mere under Aktiviteter / Jagt

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Medlems- og trofæaften

Onsdag d. 17. januar 2018 kl. 19.00 i Medborgerhuset, Toftebjerg, Røllikevej 3, 8653 Them.

Det er denne aften, vi skal nyde alle de trofæer, foreningens medlemmer har skudt. Tag såvel store som små med, så vi kan se “årets høst”.

Foreningen har seks pokaler, der skal uddeles.

Hvis du har video- eller film optagelser, du vil delagtiggøre andre af foreningens medlemmer i, så kontakt formanden.

Aftenen indledes med et Foredrag om Markvildtlav

Senere på aftenen giver foreningen snitter og kaffe.

Mød op og mød dine jagtkammerater under festlige former.

Tilmelding senest mandag d. 15. januar 2018 til

Hans: mobil 21 27 78 11 eller Hans@hestehospitalet.dk

Læs mere under Aktiviteter / Medlems- og trofæaften

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Ledige hjortejagter

Kan ses under Aktiviteter / Jagt / Bukke- og hjortejagt Kalender

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Efterlysning, hvem har Bryrup-Them Jagtforenings

kragepokal stående?

Kontakt venligst formanden, hvis du har den stående.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Hjælp med billeder til hjemmesiden:

Har I billeder fra Bryrup-Them Jagtforenings arrangementer eller andet jagtrelateret, så er I meget velkomne til at sende dem til mail fauerholt_18@hotmail.com.