Velkommen til Bryrup-Them Jagtforening

Bryrup-Them Jagtforenings næste arrangementer:

 

HUSK Jægerrådet Silkeborgs Årsmøde

Onsdag d. 25. januar 2017 kl. 19.00 i Silkeborg medborgerhus, Bindslevs plads 5, 8600 Silkeborg.

Der trækkes blandt de fremmødte lod om deltagelse i Naturstyrelsens Søhøjlandets jagter. Vel mødt.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Drivjagt i kommuneskovene

Lørdag d. 28. januar 2017 kl. 9.30          

Husk tilmelding til drivjagterne - efter først til mølle pricippet - skal ske 7 dage før jagten til Lars Kirkegård på tlf. 25 39 79 99   

Efter denne jagt vil der være noget varmt mad ved skydebanen.

Find mere info under Aktiviteter/ Jagt.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Generalforsamling 

Onsdag d. 15. februar 2017 kl. 19.00

i Medborgerhuset, Toftebjerg, Røllikevej 3, 8653 Them.

Dagsorden i følge vedtægter.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen vil der blive bukkelodtrækning og hjortevildt-lodtrækning. Husk at medbringe gyldig jagttegn og våbentilladelse.

Bukkejagterne og hjortevildtjagterne skal betales denne aften, med Mobile Pay eller med kontanter.

Blandt deltagerne ved generalforsamlingen vil der være lodtrækning om en gratis drivjagt, en bukkejagt og en hjortevildtjagt.

Find mere info under Forening / Generalforsamling.  

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Ny info til kronvildtjagterne for 2016-17

Husk at det er alle vores arealer der kan lejes til hjortejagt. (Då-, Sika- og kronhjort)

Læs mere info under Aktiviteter / Jagt / Pürschjagt på hjortevildt.

-------------------------------------------------------------------------------------

Efterlysning, hvem har Bryrup-Them Jagtforenings

kragepokal stående?

Kontakt venligst formanden, hvis du har den stående.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Hjælp med billeder til hjemmesiden:

Har I billeder fra Bryrup-Them Jagtforenings arrangementer eller andet jagtrelateret, så er I meget velkomne til at sende dem til mail fauerholt_18@hotmail.com.