Vi skal have vores medlemsregister opdateret.

For langt de fleste af jer har vi de oplysninger, vi skal bruge for at kunne give en løbende orientering om begivenheder i vores jagtforening. Men for enkelte af jer, mangler vi almindelige oplysninger som:

• jeres fødselsdag

• mobil telefon nummer

• e-mail adresse

Om medlemsbladet for Bryrup-Them Jagtforening ønskes modtaget pr. mail.

Det vil derfor være en stor hjælp, hvis I vil maile oplysninger til vores e-mail adresse bryrupthemjagtforening@hotmail.dk eller pr. brev til Jan Hjorth,

Rudbølvej 49, 8600 Silkeborg.

Med venlig hilsen

Jan Hjorth

Kasserer

© 2021 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/