Kragejagt

Krage jægere søges.

Bryrup-Them Jagtforening har fået henvendelse fra jordejere, hvor jægere kan få lov til at skyde krager.

Jordejerne skal kontaktes for at aftale nærmere.

 

- Ib Brøndum, Bakbjergvej 9, 8653 Them, tlf. 86 84 78 44 eller 40 46 32 22.

- Torben Jensen, Hørrelundvej 10, 8653 Them, tlf. 86 84 70 53.

- Søren Overgaard Laursen, Sugebækvej 7, 8653 Them, tlf. 86 84 72 26.

© 2021 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/